mod xin xoá dùm em em post sai mục. em cám ơn mod rất nhìu.