Máy mình chạy AutoCad 2011 cho Mac nhưng không hiểu sao bị lổi.

nên lang thang trên mạng tìm phần mềm thay thế.

cuối cùng cũng tìm được em này

Qcad Professional

Dành cho tất cả các version nhé

Link tại đây. có dành cho 2D lẩn 3D nhé:spin:P/S: có thể dùng cho Windows lẩn Linux