Quick Shortcuts cho phép bạn khám phá và sử dụng một trong những tăng cường năng suất ẩn của máy Mac, đó là các phím tắt tên keyboardXem thêm info:Mã:
http://itunes.apple.com/us/app/quick-shortcuts-your-keyboard/id422868574?mt=12
Download