Một trong những điểm đặc trưng mới trong Lion là tính năng "Resume" cho tất cả các ứng dụng để lưu trạng thái mới của chúng, nghĩa là khi bạn khởi động lại ứng dụng hay khởi động lại máy, ứng dụng sẽ "resume" và reopen lại các cửa sổ đang mở và dữ liệu lần cuối cùng sử dụng. Đây là một đặc trưng tuyệt vời cho vài ứng dụng và tình huống nhưng cũng có những lần mà bạn không muốn các trạng thái ứng dụng dùng trong lần trước xuất hiện lại.Application State Cleaner cho phép bạn làm điều đó