Xin chao cac banHien tai toi bi entourage database corrupted, cac ban nào co phan mem này hay là phan mem khác mà có the khac phuc duoc entourage lỗi, thi có the cho toi xin.Xin cam on truoc