Mấy hum nay em ko vô được appstore để download về. Bác nào có share em với. Thank 1 triệu lần [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]