Bảo vệ sự riêng tư trực tuyến của bạn

Bạn có thể vô tình cho các bên thứ ba truy cập thông tin cá nhân của bạn, lịch sử duyệt web và các thói quên lướt web.

Mã:
http://itunes.apple.com/vn/app/cookie/id415585910?mt=12
Download