Bạn nào có keygen guitar pro 6 cho mình xin với, chẳng biết tại sao mấy bữa kím thấy mà bữa nay kím quài ko ra, keygen chứ không phải nguyên link down guitar pro nha bạn. cám ơn nhiều.