trước đây mình vân xài cs5 binh thường trên IMAC nhưng khi cài lại máy mình không thể cài cs5 vào máy được.

khi cài chỉ chạy được 3% là bị đứng không cài được nữa.

mình đang xài IMAC core 2 dua 2.4,ram 4g,vga 128

mong các bạn giúp đỡ