co bac nao biết tạo icon bang photoshop k.chỉ cho e với.khong cần cầu kì đâu.em chỉ muốn tạo icon từ ảnh của mình thôi.để làm icon cho iphone ấy.e gà photoshop quá