tình hình là em đang làm bài thực tập cần vẽ một số sơ đồ. em chi thấy có phần shape trên thanh tuỳ chỉnh và trong đó toàn hình 3D. em muốn vẽ hình vuông tròn bình thường như trên office 2003 thỳ vào đâu để vẽ ạ?