Em cần tìm một phần mềm có khả năng trộn lấn các bức ảnh , mỗi cái 1 tý ,cho nó vui vui tí Bác nào biết có phần mềm nào thì chỉ em với , dành cho máy Mac nhé , thanks [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]