Đây là một ứng dụng để tạo ra QRCodes từ một dịch vụ web online vì vậy nó cần phải có kết nối mạng để tạo QRCodes. Với ứng dụng này bạn có thể mã hóa- một địa chỉ email

- một địa chỉ liên lạc từ AddressBook (định dạng MECARD)

- một địa chỉ http

- một cấu hình mạng wifi (định dạng Google)

- một số điện thoại

- một tin nhắn sms

- một định dạng chữhttp://www.mediafire.com/?1jx2lexbl7sqtty