máy mình là Mac Pro .. mình đã thay ổ SSD nên phải dùng ổ gắn ngoài để cài win... mình cài qua bootcamp .. nó bắt bỏ đĩa vào và làm theo trình tự đến đoạn chia ổ xong nó khởi đọng lại để boot vào đĩa win 7 để cài thì nó cứ 1 màn hình đen + dấu gạch trắng nhỏ trên góc màn hình trái...theo mình biết thì cái ấy là DOS hay sao ấy...ai dã bị trường hợp này và khắc phục đc thì chỉ cho mình với nhé...