Safari Cookies là công cụ quản lý cookie được tạo cho Mac OS X 10.5+, được tích hợp trực tiếp vào Safari. Nhằm làm giảm tối thiểu sự gián đoạn lúc duyệt webDownload freeMã:
http://‬sweetpproductions.com/safaricookies/updates/Safari Cookies.dmg