Phone Configuration Utility cho phép bạn dễ dàng tạo, duy trì, mã hóa và cài đặt các hồ sơ cấu hình, theo dõi và cài đặt các hồ sơ dự phòng và các ứng dụng được ủy quyền, và nắm bắt thông tin thiết bị bao gồm các bản ghi điều chỉnh.Hồ sơ cấu hình là các tập tin XML chứa các chính sách bảo mật thiết bị, thông tin cấu hình VPN, thiết lập Wi-Fi, thiết lập APN, thiết lập chuyển đổi tài khoản, thiết lập mail, và chứng chỉ cho phép iPhone và iPod touch để làm việc với hệ thống hãng của bạn.Download Free

http://support.apple.com/kb/DL1465?v...S&locale=en_UShttp://macupdate.com/app/mac/27986/a...ration-utility