em đã tìm trên diễn đàn có Xilisoft Video Converter 7 nhưng lại không có keyai có
Xilisoft Video Converter cho em xin vớiver thấp cũng được miễn là có thuốc men đầy đủ vì e rất thick dùng phần mềm này