em đã tìm trên diễn đàn có Xilisoft Video Converter 7 nhưng key đã bị khóaai có
Xilisoft Video Converter cho em xin vớiver thấp cũng được miễn là có thuốc men đầy đủ vì e rất thick dùng phần mềm nàyYM: toiyeuvietnam_mt@yahoo.com