bác nào có key gp6 cho em xin với không thì hướng dẫn em cài với,e load tren pritebay có cả key gen về nhưng không ..... đc, giúp em với ạ