Các bác cho hỏi có phần mềm duyệt Web "Puffin" như trên iPhone/iPad cho máy Mac không?

Trên iPhone/iPad dùng rất hay vượt được tất cả các trang web bị chặn