Máy mình Mac pro 2008, đã hỏng ổ cd.Chia 3 ổ Mac-data-Win7. Mình lỡ erase nhầm ổ data và win trên mac theo định dang journaled.Hiện giờ máy chỉ chạy đc trên mac.

- Mình đã mua boomerang (500GB) nhưng cứ cứu dữ liệu ổ data thì bị bật ra khỏi chương trình.

-> Vì vậy mình muốn cài lại win để thử cài boomerang trên win cứu lại xem.

đã tìm hiểu một số phần mềm cứu dữ liệu khác nhưng chỉ cứu đc file, ko giu nguyên đc thư mục và thông số file.

- Mình đã cài tuxera và format lại ổ WIN theo NTFS và có ý định copy bộ cài lên ổ win này để cài lên chính nó.tại giờ khi khởi động ấn alt vẫn hiện menu boot.Tuy nhiên copy các file command, io.sys, autoxec.bat, msdos.sys ko thể vào đc dos để truy cập setup.exe của bộ cài win7

Rat mong chờ sự trợ giúp của anh em