Bác nào có iSplash đc tiêm chủng cho e xin nhé, thanks các bác trước. Hay bác nào biết soft nào hỗ trợ có chức năng tương tự ko, giúp e nhé! [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG][IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG][IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]