hiện tại em đang dùng Nik Software Color Efex Pro -4.0 trong photoshop có bác nào có key của phần mềm này cho em xin với [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG] tks ạ