Em chào các bác! Em mới cài candy bar song h em muốn remove, mặc dù kéo thả vào trash rồi nhưng nó k chịu vào.

em cũng dùng cả appzapper rồi mà cũng k remove đuợc [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]

Các bác có cao kiến gì giúp em không? Em cảm ơn nhiều ạ!