Tình hình là em dùng bàn Airserver 4.2.1 thì iphone 4s bản 5.1.1 ko hiện Airplay icon. nên phải update lên Airserver 4.3.1. nhưng ko có c..rack

bác nào có c..rack cho em xin với. đa tạ.