phần mềm burn các thể loại này chắc ko cần dài dòng nhiều,các a e có lẽ đều nghe qua cả rồi.mình dùng thấy ổn lên up để cho ai có nhu cầu.thuốc men đầy đủ.

http://up.4share.vn/f/774543454f43454e/NTIDragonBurn_v4505_OSX + SN.zip