Phần mềm chỉnh sửa ảnh cho mac,mình thấy a e đã up rồi nhưng thấy link toàn ngỏm lên up lại cho ai cần.

http://up.4share.vn/f/6e5c5a5c565a5b58/FX Photo Studio PRO.zip