phần mềm chỉnh sửa ảnh đc bán với giá 8eu trên appstore.các ace càn info thì lên app ngó nhá.

http://up.4share.vn/f/596b6d6b616d6e6c/Flare 1.3.zip