(Ảnh minh hoạ)

Mountain Lion sắp được phát hành, điều chúng ta quan tâm nhất là các ứng dụng nào sẽ được tương thích với ML.

Dưới đây là trang web liệt kê các ứng dụng tương thích hoặc đang có vài vấn đề hoặc không tương thích với ML.