Các bác có ai biết phần mền nào có thể nghe radio các kênh phổ biến trên thế giới không? Chỉ giáo mình với! Cảm ơn các bác