TotalFinder brings tabs to your native Finder and more!

Phiên bản: 1.3.12Trang chủ: http://totalfinder.binaryage.com/Bản này cải thiện tốc độ phản hồi và fix lỗi Visor khi mở file qua QuickLook.Link tải cho bác nào cần:http://www.mediafire.com/download.php?890r482o0v072t9Phiên bản: 1.3.13

Link tải:http://www.mediafire.com/?s5o1s4e33l9q8da