Chào các bạn,MLion 10.8 trên MC700 của mình có cài widget DeepSleep nhưng có vẻ không tương thích với 10.8. Khi Hibernate thì bình thường nhưng khi mở lại thì máy treo ở màn hình trái táo có thanh chạy (gần giống Windows lúc khởi động), chạy hết thanh process thì máy đứng đó kêu inh ỏi.Mình đã xoá widget DS nhưng hình như còn tàn tích đâu đó nên máy khi để sleep deep thì bị như trên. Nhờ các bạn giúp mình cách khắc phục nhé ?Thanks !