Bark là một tiện ích nho nhỏ cho phần display trong Growl. Thông qua Bark, các ứng dụng khác sẽ được thông báo trực tiếp ở phía trên góc phải màng hình và được lưu trong Notification.

Cách cài đặt: 1: Copy Growl v1.4 vào thư mục Application

2: Cài đặt Bark

3: Vào Preference của Growl, chọn tab Display ----> Khung bên trái kéo xuống cuối chọn Bark. Xong!![CENTER]

Mã:
https://www.dropbox.com/s/smchglv9nucbrno/Growl%20Essential.dmg?m
</div>