tình hình là mình đang làm về cái này nên bác nào có thì xin share cho mình với [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]