Bác nào có cho em xin thuốc cho phần mềm Math type 6.7c. Đa tạ