Em cài Win7 trên Mac qua Bootcamp mọi thứ đều OK mỗi tội phím Delete ko dùng trực tiếp được, phải nhấn Fn + Delete (mặc định là nút Back). Bác nào có thể làm cho phím Delete có thể Delete luôn được ko ạ [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]