Mình vừa download Protools 9 HD về rồi cài trên ML nhưng khi chạy nó bảo không tương thích với this version. Vậy nó có phải nhứ thế không?Hay có bạn nào đã cài và sài được trên L va ML thì chỉ mình với?Thanks!