Hi,Các bạn cho mình hỏi một câu hỏi như vầy. Mình muốn theo hướng lập trình app cho iOS nhưng chỉ phổ biến app ở VN qua các kênh phân phối VN (ví dụ Appota) không submit app lên Apple App Store. Vậy mình có cần phải có account Apple Developer không ? Không có account AD thì mình có build app ra để phân phối được không ?Thêm một câu hỏi nhỏ nữa là mình có được share một tài khoản AD để dùng nhưng tài khoản này không dùng để submit được lên Apple AppStore. Mình không rõ là loại tài khoản không cho phép submit hay chủ tài khoản đã khóa tính năng này ? Nếu do loại tài khoản thì giá của nó có rẻ hơn 99$ hay không ?Thanks !