PathFinder 6 chức năng tương tự như Finder trong MAC, tuy nhiên các tính năng của nó được mở rộng giống như Total Commander trên Windows.

Các bạn có thể tải tại đây: Link Mediafire (Key kèm theo)Sau khi cài đặt, các bạn chạy Keygen để lấy key!Enjoy!