Bác nào có cho em xin với ạ, em cảm ơn [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]