Dear các đại cao thủ.

Có bác nào có thuốc của tool này không share cho em với. các bác co thể mail cho e vào đ/c meo_gia75@yahoo.com.

Xin cảm ơn và hậu tạ.