Tớ chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ chạy phần mềm labview mà ong thầy lại bắt tim bản 6.1 ae ai co' cho mình xin nha tk may ae nhju[IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]