xin phần mền Dreamweaver MX và CrossOver...bạn nào có share với.thank's.

Dreamweaver giống cái dreamweaver 8 của Macromedia,mình đang xài cái cua Adobe,chắc do mình gà,những công cụ của nó không thân thiện với mình lắm,nên bạn nào có share mình với nhé.

còn cái CrossOver là để mình chạy file exe đó...

cám ơn các bạn đã đọc và quan tâm.