Mình vào 1 số trang nước ngoài rất hay bị chặn, nên muốn tìm ,bạn nào biết phần mềm tự tìm và thay đổi proxy , VPN cho Mac không, giới thiệu cho mình với.

Mình dùng NetShade thấy rất ổn, tự tìm và thay đổi proxy, VPN ,nhưng chỉ free được 7 ngày.

http://www.raynersoftware.com/netshade/