em cài iLeopard 2.0.1 bị lỗi ! giờ nhưng thanh công cụ bị Loè vs mất chữ . các bác giúp em cảm ơn rất nhiều !