Các tính năng chính:

  • Chuyển định dạng video cho các thiết bị Apple, Sony, Microsoft...
  • Xuất âm thanh từ video.
  • Chuyển đổi độ phân giải từ HD xuống SD và ngược lại.
  • In đĩa DVD từ tập tin video.
  • Tự động tải về và chuyển định dạng video từ các trang chia sẻ.


Để tải về MacX Video Converter Pro, độc giả truy cập đường dẫn sau: http://www.macxdvd.com/download/macx...verter-pro.dmg

Sau khi tải về, để kích hoạt người dùng sử dụng mã sau: AY-VEENVNJI-RRUQIW (chỉ áp dụng từ ngày 14-26/12).