Toonima - The Mac Freebie Bundle – 8 ứng dụng tuyệt vời cho máy Mac với tổng giá trị là $ 117 gồm IconBox 2 ($ 15.00). Ondesoft Screen Capture for Mac ($ 30.00). VidConvert ( $ 8.00). Image Smith ( $ 16.00). Wallpaper Wizard ($ 10.00). ClipBuddy ( $ 30.00). Type Fu ( $ 5.00). Sweetie ($ 5.00) đang được tặng miễn phí cho bạn trong vòng 9 ngày kể từ khi bài này được đăng lên.