Bạn nào có pần mềm PhotoMagic cho Mac thì cho mình xin nhé.....thanks!!!!!