Khi view website bằng safari click vào dấu + nó sẽ hiển màn hình to hơn, tuy nhiên vẫn không được full screen.Lúc trước mình nhớ cài ứng dụng gì đấy vào thì sẽ được. Mà giờ lại quên mất rồi.Có bạn nào đang dùng hoặc biết tên ứng dụng share giúp mình với. Thank nhiều [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]