Viscosity là một ứng dụng openvpn ở phía client dành cho Mac và Windows, giao diện rất dễ sử dụng:

Link download: http://www.mediafire.com/?rqyy7tz7p1izsy3